MALAYSIA #QURANHOUR 24 RAMADAN 1438H/ 19 JUN 2017

Info Galeri

Malaysia #QuranHour 2017 yang berlangsung pada 24 Ramadan 1438H bersamaan 19 Jun 2017 di Masjid Tuanku Zainal Abidin (MTMZA), Putrajaya. Program ini adalah satu usaha yang amat baik bagi  mendisiplinkan masyarakat untuk memperuntukkan 1 jam sehari berinteraksi dengan al-Quran, menghayati dan mengamalkannya.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan, bertemakan Bangsa Berbudi dan Penyayang, Malaysia #QuranHour sebelum ini dikenali sebagai Malaysia Ngaji mensasarkan penglibatan lebih banyak pihak. Ternyata sambutan yang diberikan amat memberangsangkan.

Pelbagai lapisan masyarakat di lebih kurang 1660 lokasi seluruh negara dengan lokasi perdana di   MTMZA. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat menyertai lebih 5,000 peserta bagi menzahirkan sokongan baginda.

Antara Pembawa Panji-panji termasuk Pengerusi Majlis Dakwah Negara Prof Emeritus Datuk Dr Mahmood Zuhdi Abd Majid, Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafar Ali, Naib Presiden Pemasaran Urusniaga Hiliran Petronas, Datuk Seri Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir, Datuk Rosyam Nor, Munif Majid dan Azmi Saat.

Julung kali pada tahun tersebut 14 agensi media cetak dan elektronik bergabung untuk menjayakan Malaysia #QuranHour. Program ini adalah kempen untuk mengajak orang ramai meluangkan masa untuk membaca al-Quran sekurang-kurangnya satu jam setiap hari, memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dalam menjalani kehidupan seharian.

Galeri-Galeri lain

Senarai Galeri Malaysia #QuranHour

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.